ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 


กรุณาป้อนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อเข้าสู่ระบบ


นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560