มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
โครงการสมทบพิเศษ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
 
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัคร
  • กรอกข้อมูลการสมัคร
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
  • ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  • พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล ,มณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
สำหรับผู้ที่สมัครแล้วและต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อ
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  • พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน
ข้อมูลทั่วไป