มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
โครงการสมทบพิเศษ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน
 
สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านและต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อ
 • กรอกข้อมูลการสมัคร
 • ยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมแล้วสมัครใหม่
 • สมัครใหม่เนื่องจากเลยกำหนดการชำระเงิน
เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน

ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
 
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัคร
 • กรอกข้อมูลการสมัคร
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 • พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
อีเมล ,มณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
สำหรับผู้ที่สมัครแล้วและต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อ
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 • พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน
ข้อมูลทั่วไป